Oktobra pasākumi Jūrmalas brīvdabas muzejā

 

10. oktobrī plkst. 12.00 “Ģimenei draudzīgs Buļļuciems”. 

 

Bulduru, Buļļuciema un Lielupes attīstības biedrība ir ieguvusi atbalstu projektam "Ģimenei draudzīgs Buļļuciems" Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projektu konkursā NVO Un pašvaldībām Ģimenei draudzīgas vides veidošana".
Tiks izstādātas videi draudzīgās 3 lielās koka spēles Buļļuciema ģimeņu vajadzībām, kas arī kalpos kā vides objekti Jūrmalas Brīvdabas muzejā un simbolizēs ģimeniskās vērtības un kuru izmantošana būs bez maksas. Plānots arī uzstādīt āra galda tenisa galdu. Sportiskas un radošas aktivitātes ģimenēm ir arī labs formāts, lai iedzīvotāji savstarpēji sapazītos, tīklotu un arī iesaistītos apkaimei nozīmīgu jautājumu diskutēšanā pēc pasākumiem un veidotu ģimenei draudzīgu vidi ilgtermiņā.

2020. gada 10.oktobrī Jūrmalas Brīvdabas muzejā  tiks rīkota Lielo koka spēļu darbnīca, lai ģimenes un bērnus apmācītu lielo koka spēļu lietošanā un jēgpilnā brīvā laika pavadīšanā. 

 

24. oktobrī plkst. 16.00 pasākumu “Veļu laiks”. 

 

Brīvdabas muzejs aicina iepazīt Veļu laika ticējumus un tradīcijas kopā ar baltu dzīvesziņas glabātāju, rituālu vadītāju Māru Branti.
Kad dienas kļūst īsākas, vakari garāki un pār laukiem briest miglas vāli, iestājas Veļu laiks, kas ilgst no Miķeļiem līdz Mārtiņiem. Veļi ir mirušo senču gari, kas pēc nāves turpina dzīvi viņsaulē un šajā laikā atnāk apciemot savas dzimtas ļaudis. Senie latvieši uzskatīja, ka mirušie tuvinieki seko līdzi šīs pasaules notikumiem un spēj sniegt viedu padomu. Senatnē veļus go­di­nā­ja, rī­ko­jot bagātīgus mie­las­tus. Gal­dā tika celta biez­put­ra, kuru gatavojot nedrīkstēja bilst ne vārda. Ie­de­dza sve­ces, at­vē­ra lo­gus un dur­vis un aici­nāja ve­ļus iekšā, sa­ru­nā­jās ar tu­vi­nie­ku dvē­se­lēm un lū­dza pado­mu. Dalībnieki tiek aicināti ņemt līdzi svecīti stikla traukā, saujas lieluma cienastiņu un vēlmi godināt mūsu dzimtas un priekštečus.
24. oktobrī plkst. 16.00 Jūrmalas Brīvdabas muzejā Tīklu ielā 1A.

 

 

gallery/vina_2016