Jūrmalas brīvdabas muzejā jauna ekspozīcija

“Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē”.

 

Jūrmalas brīvdabas muzejs, kuru 1970.gadā dibināja zvejnieku kolhozs „Uzvara”, šogad, atzīmējot 50 gadu pastāvēšanas jubileju, savu apmeklētāju vērtējumam nodod pastāvīgu ekspozīciju  “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē”.  Pirms piecdesmit gadiem, veidojot Jūrmalas brīvdabas muzeju, z/k “Uzvara” darbiniekiem bija iecere iekārtot laivu būves darbnīcu, kur ikdienā (vasaras sezonā) meistars sniegtu laivu būves amata paraugdemonstrējumus, iesaistot darba procesā muzeja apmeklētājus. Toreiz šī ideja neīstenojās, taču mums, muzeja darbiniekiem tā mieru nedeva. Strādājot pie ekspozīcijas izveides, vēlējāmies saglabāt pamatieceri - radīt laivu būves darbnīcu, kas spilgti atspoguļotu piekrastes iedzīvotāju dzīvi un nodarbošanos.

 

Īstenojot  projektu ( VKKF finansiāls atbalsts) ir pilnveidota Jūrmalas brīvdabas muzeja darbība, izstrādāts jauns kultūras tūrisma produkts – mākslinieciski augstvērtīga un kvalitatīva ekspozīcija par laivu būvniecības tradīcijām. Tā veidota kā stāsts par laivu būves pirmsākumiem, laivu būvēšanas veidiem un secību Latvijā (19gs. beigas - 20gs sākums). Jaunā ekspozīcija būs nozīmīgs ieguldījums Rīgas jūras līča piekrastes, tai skaitā Jūrmalas pilsētas seno iedzīvotāju dzīves izpētē, zvejniecības un ar to saistīto zudušo vēsturisko arodu popularizēšanā, muzeja apmeklētāju izglītošanā, kā arī vērtīgs Jūrmalas brīvdabas muzeja ekspozīciju tematisks papildinājums, kura ietvaros tiks veidotas muzejpedagoģiskās nodarbības muzeja apmeklētāju iesaistei laivu būves izzināšanā.

 

Ekspozīcijas centrālais eksponāts ir dabiskā lielumā, nepabeigta, klinkerbūves jeb pārlaidbūves tehnikā būvētā Kurzemes koka zvejas laiva (laivu darinājuši laivu būves meistari - Uldis Tūtāns, biedrības „Pāvilostas laivas” pārstāvis un Krišjānis Tūtāns). Telpā izvietoti senlaicīgi amatnieku darba galdi un instrumenti. Tekstuālā informācija, zīmējumi un fotogrāfijas izvietotas uz planšetēm, kas stiprinātas pie sienām ( mākslinieks/ dizaineris Egīls Mednis).

Ekspozīcijas atklāšana notiks Jūrmalas brīvdabas muzejā, 11.augustā pl. 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/muzejs
gallery/capture