Jūrmalas brīvdabas muzejs kļuvis apmeklētājiem vēl pieejamāks!

 

      Esam priecīgi paziņot, ka veiksmīgi ir īstenotas projektā “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” paredzētās aktivitātes. Projekts tika īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansiālu atbalstu, lai sekmētu Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstību, veidojot Jūrmalas brīvdabas muzeju par pieejamu tūristu apskates vietu, un veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu. Projekta ietvaros tika veikti apjomīgi inženiertīklu pārbūves darbi, kā rezultātā ir izgaismota muzeja teritorija, ēkas un būves. Kā arī, ir atjaunots muzeja eksponāts – balķu zāģēšanas iekārta (celta pēc 19.g. beigu – 20.gs. sākuma vēsturiskā parauga), pārbūvēts pie muzeja esošais stāvlaukums Tīklu ielā 1, paplašinot to par astoņām vietām automašīnu novietošanai. Visa teritorija aprīkota ar video novērošanu, ugunsdzēsības un apsardzes signalizāciju, zibens aizsardzības sistēmu.

      Gaisma iedzīvina Jūrmalas brīvdabas muzeja teritoriju un katru namiņu, radot nedaudz mistisku, noslēpumainu un neparastu noskaņu. Lai izdzīvotu šo sajūtu, aicinām apmeklētājus paciemoties muzejā arī krēslas stundās. Beidzot jūtamies pamanīti un droši, par ko lielu paldies vēlamies pateikt visām projektā iesaistītām personām un kompānijām, bet vislielāko pateicību izteikt projekta virzītājspēkam - Ievai Smildziņai no Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas.

       Projekta kopējās izmaksas ir 151 668,46 eiro, kur Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 106 430,77 eiro, bet Jūrmalas pilsētas domes finansējums 45 237,69 eiro, tai skaitā attiecināmo izmaksu summa ir 11 825,64 eiro un neattiecināmo izmaksu summa ir 33 412,05 eiro.

Daiga Sējāne

Jūrmalas brīvdabas muzeja vadītāja

gallery/tt
gallery/img_4218
gallery/img_4226
gallery/img_4222