Pasākumu kalendārs

Esam priecīgi paziņot, ka šogad mūsu muzejā tiks īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētais projekts „Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras mantojuma saglabāšanu”, kas būtiski uzlabos muzeja pieejamību.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikti:

  1. Elektrotīklu atjaunošanas darbi, kas ietver teritorijas apgaismojuma uzstādīšanu, ēku un būvju elektroapgādi, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas ierīkošanu un videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu;
  2. Autostāvvietas pārbūves darbi;
  3. Muzeja eksponāta „Dēļu zāģējamā konstrukcija” atjaunošanas darbi.

 

Apmeklētāju drošības apsvērumu dēļ, remontdarbu laikā NENOTIKS muzeja plānotie pasākumi (Lieldienas, Muzeju nakts, Līgo svētki, Zivju dienas) un NENOTIKS muzeja teritorijas nomas pieteikumu pieņemšana!

Muzeja apskate paliks pieejama ierastajā darba laikā!

 

Būvdarbu saskaņošanas un precizēšanas laiks nenotika tik ātri kā gribētos, tādēļ projekta realizācijas darbi uzsākti tikai jūlija vidū. Sakarā ar to cikla “Ceturtdiena – zivju diena” pasākumi augustā NENOTIKS!

 

Sekojiet darbu izpildei un iespējamām izmaiņām mūsu mājas lapā!

Paziņojums Jūrmalas brīvdabas muzeja apmeklētājiem!