QR kodu spēle – laivu būves pirmsākumi 

 

Laivu būves pirmsākumi bija izdobts baļķis, ko sauca par vienkoci.  Vienkoces bija smagas un ar lielu iegrimi, tādēļ parasti tās izmantoja tikai rāmos ūdeņos.

 

Laika gaitā, lai padarītu vienkoces stabilākas to sānmalām pievienoja dēļus. Vienkoces korpuss kļuva aizvien šaurāks un galu galā pārtapa par ķīli, kas ir dēļu laivas būves pamats un sākums.

 

Arī Jūrmalas Brīvdabas muzejā apskatāma vienkoce. Tavuprāt, cik sena tā varētu būt?